#0 /francuski/library/library_public.php(10838): MainController->mainAction() #1 /francuski/library/library_public.php(3417): Zend_Controller_Action->dispatch('mainAction') #2 /francuski/library/library_public.php(2854): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #3 /francuski/library/library_public.php(1485): Zend_Controller_Front->dispatch() #4 /francuski/library/library_public.php(673): Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap->run() #5 /francuski/web/public/index.php(46): Zend_Application->run() #6 {main}Czas generowania strony: 0.0139s
Pamięć: 1792 kB
Dołączone pliki: 31