MENU

LEKTORZY

W l'atelier nauczają doświadczeni lektorzy, posiadający wyższe wykształcenie kierunkowe. Kursy na wyższym poziomie nauczania i przygotowujące do egzaminów B2, C1 i C2 prowadzone są przez lektorów z pochodzenia francuskiego. Nasi lektorzy zaangażowaniem motywują do nauki, przekazując słuchaczom miłość do języka francuskiego.

formularz kontaktowy

Joanna Torzewska
Joanna Torzewska
Ikona język Polski

Nauczanie mam we krwi: zarówno moja mama, jak i babcia były nauczycielkami. W domu zawsze obecna była atmosfera nauki poprzez zabawę, wszędzie potykałam się o klasówki i sprawdziany. Mama zawsze podkreślała, jak istotne są dla niej spotkania z uczniami, możliwość rozwijania i ukierunkowania ich zdolności.

 

Na studiach o profilu lingwistyka stosowana uwielbiałam zarówno zajęcia tłumaczeniowe, jak i dydaktyczne. Odkryłam na tamtym etapie, że tłumaczenia i odkrywanie tajemnic języka są moją pasją, jednak brakowało mi wciąż kontaktu z drugim człowiekiem. Dopiero po swojej pierwszej lekcji poprowadzonej z drugiej strony biurka zrozumiałam, co moja mama miała na myśli.

 

W nauczaniu piękne jest to, że mimo lat doświadczenia, przygotowanych i przetestowanych ciekawych materiałów, wypracowanych metod wciąż za każdym razem, w każdej grupie, na każdym poziomie znajdzie się uczeń, który zada pytanie odkrywcze, który będzie oryginalny, który będzie wymagał zastosowania nietuzinkowych metod. Moi uczniowie podkreślają, że jestem osobą pozytywnie nastawioną do świata i ludzi, optymistyczną, pełną dobrej energii.

 

Zarażając ich swoją miłością do języka obcego, wykonuję nie tylko swoją pracę, ale i spełniam pasję.

Ikona język francuski

J’ai l’enseignement dans le sang : ma mère mais aussi ma grand-mère étaient toutes deux professeures. Dans ma maison natale régnait une ambiance d’apprentissage, à travers le jeu, les tests et les contrôles semestriels qui jonchaient le sol. Ma mère soulignait souvent l’importance des rencontres avec ses élèves, de la possibilité de développer et de diriger leurs compétences.

 

Pendant mes études à la faculté de linguistique appliquée, j’ai adoré les cours de traduction et d’interprétation, mais aussi les cours sur la didactique. J’ai découvert ainsi que l’art de la traduction et la découverte des secrets de la langue étaient ma grande passion mais que j’avais aussi besoin de plus de contacts avec les autres. Ce n’est qu’après ma première leçon de l’autre côté du bureau que j’ai compris ce que ma maman voulait me faire comprendre.

 

Ce qui est magnifique dans l’enseignement, c’est que malgré des années d’expériences comme professeur, des cours et documents bien préparés et testés, des méthodes vérifiées et efficaces, dans chaque groupe, à chaque niveau et à chaque âge il y aura un élève qui posera une question originale, qui sera curieux et qui, par conséquent, demandera une approche atypique. Mes élèves trouvent que j’ai une attitude positive, que je suis optimiste et pleine d'énergie.

 

En leur transmetttant mon amour des langues, non seulement je fais mon travail, mais je partage aussi avec eux ma plus grande passion.


Czas generowania strony: 0.0446s
Pamięć: 3072 kB
Dołączone pliki: 97