MENU

LEKTORZY

W l'atelier nauczają doświadczeni lektorzy, posiadający wyższe wykształcenie kierunkowe. Kursy na wyższym poziomie nauczania i przygotowujące do egzaminów B2, C1 i C2 prowadzone są przez lektorów z pochodzenia francuskiego. Nasi lektorzy zaangażowaniem motywują do nauki, przekazując słuchaczom miłość do języka francuskiego.

formularz kontaktowy

Szymon Łucyk
Szymon Łucyk
Ikona język Polski

Dzisiaj w L'atelier de francais, uczę głównie dzieci w wieku 6-12 lat. Praca z młodymi słuchaczami nie jest dla mnie nowością. Prowadzę także kursy z edukacji medialnej dla warszawskiego Uniwersytetu Dzieci. Dzięki tym kursom wiem, jak można zaciekawić dzieci, zaskoczyć je, uczyć trudnych rzeczy nie męcząc ich.

 

W czasie kursów w L'atelier de francais wykorzystuję gry, opowieści, zabawy, quizy, filmy, muzykę - wszystko, co młode słuchacze lubią najbardziej. A przy okazji - powiem wam w sekrecie - pielęgnuję w sobie "wewnętrzne dziecko". Melodia francuskiego kołysała mnie najpierw w dziecinnym łożku, gdy moja mama słuchała płyt winylowych Piaf i Aznavoura. Czułe dźwięki, które towarzyszyły mi odtąd przez całe życie...

 

Moim pierwszym zawodem było dziennikarstwo, które do dziś uprawiam obok uczenia języka francuskiego. Jako korespondent polskich mediów w Paryżu pisałem dzień w dzień o tym, co pasjonuje i denerwuje Francuzów: od futbolu po strajki w metrze. Nie wiedziałem jeszcze, że po powrocie do Polski przyda mi się to wszystko, aby inspirować innych pasją do języka francuskiego. W okresie pobytu w Paryżu skończyłem studia w Ecole Pratique des Hautes Etudes. Wcześniej w Warszawie skończyłem kurs nauki języków obych w Kolegium Nauczycielskim UW.

 

Tym, co łączy uczenie języków i dziennikarstwo jest sztuka jasnej komunikacji, prostego wyjaśniania tego, co wydaje się skomplikowane. A także apetyt na życie, na jego barwy, smaki i zapachy... Wszystko to odbija się w języku.

Ikona język francuski

A L'atelier de français j'enseigne surtout aux enfants de 6 à 12 ans. Le travail avec de jeunes écoliers n'a pour moi rien de nouveau car, en parallèle, j'anime des cours sur l'éducation médiatique pour l'Université des Enfants à Varsovie. Grâce à cette experience je sais comment susciter l'intérêt des enfants, les surprendre ou leur enseigner des choses difficiles sans pourtant les ennuyer.

 

Pendant les leçons à L'atelier de français, j'utilise le jeu, les contes, des quiz, des films, des chansons - tout ce que les jeunes aiment le plus. Et, en même temps - je vous l'avoue - je cultive mon "enfant intérieur ». Les sons et intonations de la langue française me berçaient déjà dans mon lit d'enfant quand ma mère écoutait les disques vinyles de Piaf ou Aznavour. La mélodie de la langue française m' accompagne depuis toujours...

 

Pourtant, c'est le journalisme qui est devenu ma première profession. En tant que correspondent des médias polonais à Paris, j'écrivais jour après jour sur tout ce qui passionne et irrite les Français: du foot aux grèves dans le métro. Mon experience de journaliste entichit maintenant mes cours de français. Pour me préparer à ce metier, j'ai obtenu un diplôme de l'enseignement des langues étrangères au Kolegium Nauczycielskie de l'Université de Varsovie. Mais lors de mon séjour à Paris, j'ai aussi fait des études à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes.

 

Finalement; l'enseignement du français et le journalisme ont certainement une chose en commun: ils s'appuient sur l'art de la communication claire, de l'explication facile des choses complexes. A part cela, le désir pour la vie, ses couleurs, goûts et odeurs... Tout cela se réflete dans la langue.


Czas generowania strony: 0.0516s
Pamięć: 3328 kB
Dołączone pliki: 97