MENU

Opis egzaminów A1, A2, B1, B2

W l'atelier prowadzone są kursy przygotowawcze do egzaminów DELF i DALF dostosowane do europejskiego systemu kształcenia językowego wyznaczonego przez Radę Europy.

formularz kontaktowy

Certyfikaty DELF i DALF są jedynymi oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo. Zaświadczają o umiejętnościach kandydata w zakresie znajomości języka francuskiego.

 

Istnieje sześć oddzielnych egzaminów, które można zdawać niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Kandydat dokonuje wyboru egzaminu, który chce zdawać. W jednej sesji może podejść do kilku poziomów.

 

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna.

 

  • DELF - Diplôme d'Etude en Langue Française :

DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2.

 

  • DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française :

DALF C1, DALF C2.

 

 

DELF A1 Opis jednostek czas trwania

max.

ilość

PKT.

Rozumienie

ze słuchu

Rozumienie trzech lub czterech krótkich nagrań związanych z sytuacjami życia codziennego (dwukrotne odsłuchanie nagrania). Maksymalny czas nagrań: 3 min.

20

minut

/25

Rozumienie tekstu

pisanego

Rozumienie czterech lub pięciu tekstów pisanych związanych z życiem codziennym.

30

minut

/25
Wypowiedź pisemna

Egzamin składa się z dwóch części:

- wypełnienie ankiety lub formularza,

- zredagowanie w prostych zdaniach kartki pocztowej, wiadomości, opisu do zdjęcia itp.; temat jest zawsze związany z życiem codziennym.

30

minut

/25

Wypowiedź

ustna

Egzamin składa się z trzech części:

- rozmowa sterowana,

- wymiana informacji,

- dialog symulowany.

5-7 minut

(10 min. przygotowania)

/25

 

DELF A2 Opis jednostek czas trwania

max.

ilość

PKT.

Rozumienie

ze słuchu

Wypełnienie tabelki sprawdzającej rozumienie trzech lub czterech krótkich nagrań związanych z sytuacjami z życia codziennego (dwukrotne odsłuchanie nagrania), maksymalny czas nagrań: 5 min.

20

minut

/25

Rozumienie

tekstu

pisanego

Odpowiedź pisemna w formie testu dotycząca rozumienia trzech czy czterech krótkich tekstów związanych z sytuacjami z życia codziennego.

30

minut

/25
Wypowiedź pisemna

Zredagowanie dwóch krótkich tekstów (list nieoficjalny i wiadomość):

- opisanie osobistego doświadczenia lub wydarzenia,

- zredagowanie zaproszenia, podziękowania, przeprosin, informacji, prośby gratulacji.

45

minut

/25
Wypowiedź ustna

Egzamin składa się z trzech części:

- rozmowa prowadzona przez egzaminatora,

- samodzielna wypowiedź na określony temat,

- dialog z egzaminatorem.

6-8 minut

(10 min. przygotowania)

/25

 

DELF B1 Opis jednostek czas trwania

max.

ilość

PKT.

Rozumienie

ze słuchu

Odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia trzech nagranych tekstów(dwukrotne odsłuchanie nagrania). Maksymalny czas nagrań: 6 min.

25

minut

/25

Rozumienie tekstu

pisanego

Odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia dwóch tekstów pisanych, wyszukanie informacji zgodnie z poleceniem, dokonanie analizy zawartości tekstu dotyczącego zagadnień ogólnych.

35

minut

/25
Wypowiedź pisemna

Wyrażenie opinii na temat ogólny (esej, list, artykuł prasowy).

45

minut

/25

Wypowiedź

ustna

Egzamin składa się z trzech części:

- rozmowa prowadzona przez egzaminatora,

- dialog na wylosowany temat,

- wyrażenie opinii na temat poruszony w tekście.

15 minut

(10 min. przygotowania

do III części egzaminu)

/25

 

DELF B2 OPIS JEDNOSTEK CZAS TRWANIA

MAX.

ILOŚĆ

PKT.

Rozumienie

ze słuchu

Odpowiedź na pytania dotyczące dwóch nagrań:

- wywiad, biuletyn informacyjny (jednorazowe odsłuchanie nagrania),

- referat, wykład, przemówienie, dokument, program radiowy lub telewizyjny (dwukrotne odsłuchanie nagrania).

Maksymalny czas nagrań: 8 min.

30

minut

/25

Rozumienie

tekstu pisanego

Odpowiedź na pytania dotyczące dwóch tekstów pisanych:

- tekstu informacyjnego dotyczącego Francji lub krajów francuskojęzycznych,

- tekstu argumentacyjnego.

60

minut

/25

Wypowiedź

pisemna

Zredagowanie tekstu wymagającego przedstawienia własnej opinii z użyciem strategii argumentacyjnych (udział w pisemnej debacie, list oficjalny, krytyka filmu lub książki itp.).

60

minut

/25
Wypowiedź ustna

Wyrażanie i obrona własnej opinii - po uprzednim przeczytaniu

krótkiego dokumentu pisanego.

20

minut

(30 min. przygotowania)

/25

Czas generowania strony: 0.0477s
Pamięć: 3328 kB
Dołączone pliki: 94