MENU

Opis egzaminów C1 i C2

W l'atelier prowadzone są kursy przygotowawcze do egzaminów DELF i DALF dostosowane do europejskiego systemu kształcenia językowego wyznaczonego przez Radę Europy.

formularz kontaktowy

Certyfikaty DELF i DALF są jedynymi oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo. Zaświadczają o umiejętnościach kandydata w zakresie znajomości języka francuskiego.

 

Istnieje sześć oddzielnych egzaminów, które można zdawać niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Kandydat dokonuje wyboru egzaminu, który chce zdawać. W jednej sesji może podejść do kilku poziomów.

 

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna.

 

  • DELF - Diplôme d'Etude en Langue Française :

DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2.

 

  • DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française :

DALF C1, DALF C2.

 

DALF C1 descriptif duree note sur

COMPREHENSION

DE L'ORAL

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur des documents enreistrés:

- un document long (entretien, cours, conférence ...) - deux écoutes,

- plusieurs brefs documents radiodiffusée (flashs d'informations, sondages, spots publicitaires...) - une écoute.

Durée maximale des documents: 10 min.

40

minutes environ

/25

COMPREHENSION

DES ECRITS

Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur un texte d'idées (littéraire ou journalistique).

 50

minutes

/25

PRODUCTION

ECRITE

Epreuve en deux parties:

- synthèse à partir de plusieurs documents écrits,

- essai argumenté à partir du contenu des documents.

Deux domaines au choix du candidat: lettres et sciences humaines, sciences.

 2H30 /25

PRODUCTION

ORALE

Exposé à partir de plusieurs documents écrits, suivi d'une discussion avec le jury. Deux domaines au choix du candidat: lettres et sciences humaines, sciences.

30 min.

préparation: 1H00

/25

 

DALF C2 descriptif Duree  note sur

COMPREHENSION

ET PRODUCTION

ORALES

Epreuve en trois parties :

- compte rendu du contenu d'un document sonore (deux écoutes),

- développement personnel à partir de la problématique exposée dans le document,

- débat avec le jury.

Deux domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines ou sciences.

Passation:

30 min.

 

Préparation:

1H00

/50

COMPREHENSION

ET PRODUCTION

ECRITES

Production d'un texte structuré (article, éditorial, rapport, discours...) à partir d’un dossier de documents d'environ 2000 mots. 3H30 /50

Czas generowania strony: 0.0887s
Pamięć: 2816 kB
Dołączone pliki: 94