MENU

W METRZE

formularz kontaktowy

Ikona język Polski

Czy może mi Pan / Pani ustąpić miejsca - źle się

czuję?  

Ikona język francuski

Pourriez-vous me céder la place - je me sens mal?

Ikona język Polski

Gdzie powinieniem / powinnam się przesiąść?

Ikona język francuski

Où est-ce que je dois prendre la correspondance?

Ikona język Polski

Czy ta linia jest bezpośrednia czy mam się przesiąść?  

Ikona język francuski

Cette ligne est directe ou je dois changer?

Ikona język Polski

Czy dojadę do ......... tą linią metra?  

Ikona język francuski

Pour aller à.............c'est bien cette ligne de métro?

Ikona język Polski

Gdzie mogę kupić bilet na metro?  

Ikona język francuski

Où est-ce que je peux acheter un ticket de métro?  

Ikona język Polski

Poproszę bilet dobowy na metro (na pierwszą i drugą strefę).  

Ikona język francuski

Je voudrais un ticket de métro pour la journée (zones 1 et 2), s'il vous plaît.  

Ikona język Polski

Na której stacji mam wysiąść?  

Ikona język francuski

A quelle station je dois descendre?  

Ikona język Polski

Przepraszam Panią/Pana, gdzie jest najbliższa stacja metra?  

Ikona język francuski

Excusez-moi, où est la station de métro la plus

proche?  

Czas generowania strony: 0.1485s
Pamięć: 3840 kB
Dołączone pliki: 95