Francuski ogólny
od I do XII semestru

Konwersacje
B1, B2, C1/C2

Kurs autorski
na poziomie C1+

Przygotowanie
do egzaminów
DELF B2 i DALF C1

45 godzin
1260 zł

30 godzin
899 zł

60 godzin
1879 zł

kurs 30 godzin
1249 zł

60 godzin
1679 zł

* Cennik nie uzględnia rabatów.
Uwaga – Godzina lekcyjna liczy 45 minut.