MENU

PLUS GRAND, MOINS BEAU

W celu ułatwienia nauki języka francuskiego, przygotowaliśmy zbiór zagadnień gramatycznych sprawiających najwięcej trudności. W przystępny sposób tłumaczymy jak wybrać właściwy czas przeszły, jakimi regułami kierować się przy użyciu rodzajnika przed rzeczownikami i wiele innych niejasności.

formularz kontaktowy

PRZYMIOTNIKI W STOPNIU WYŻSZYM

 

Przymiotników używamy nie tylko do określania rzeczowników, ale także do ich porównywania.

1. Większość przymiotników stopniuje się regularnie, tzn. za pomocą poprzedzającego je przysłówka porównania:

plus (bardziej), moins (mniej), aussi (równie).

 

2. Przed drugą częścią porównania stawiamy spójnik "que(niż).

 

3. Sam przymiotnik znajduje się pomiędzy przysłówkiem a spójnikiem:

 

-  Loulou est plus intelligent que Titi. Mais Titi est moins prétentieux que Loulou.

 

-  Lili est aussi belle qu'Alice.

 


Pamiętaj jednak, iż dwa przymiotniki mają nieregularną formę w stopniu wyższym:

 

bon (bonne) – meilleur(e)                       mauvais(e) – pire

 

-  D'après Titi, Lili est un bon parti. Mais Alice pense qu'elle serait un meilleur parti que Lili. Mais il est évident que la personnalité d'Alice est pire que celle de Lili.

NAJWYŻSZA FORMA CZASOWNIKA

 

Le superlatif - to forma czasownika, przez którą rozumiemy, że coś jest najlepsze, najpiękniejsze, najbardziej interesujące, krótko mówiąc, niemające sobie równych.

 

Tworzenie najwyższego stopnia przymiotników nie jest trudne, wystarczy że stopień wyższy przymiotników (zarówno regularnych jak i nieregularnych) poprzedzimy rodzajnikiem określonym zgodnym z liczbą i rodzajem porównywanego rzeczownika.

 

Miejsce najwyższego stopnia przymiotnika jest zgodne z miejscem przymiotnika, czyli jeżeli przymiotnik stawiamy po rzeczowniku, to superlatif również. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z przymiotnikiem przed rzeczownikiem to superlatif także znajdzie się przed rzeczownikiem.

 

-  Lili est une petite bête. → Lili est la plus petite bête de la forêt.

 

-  Loulou est un loup intelligent. → Loulou est le loup le plus intelligent.

 

 

Uwaga!

Jeżeli stawiamy przymiotnik po rzeczowniku to musimy podwójnie użyć rodzajnika określonego:

 

-  Alice est l'abeille la plus rusée du monde.

 

-  Lili est la fourmi la moins rusée du monde.

 

Les blagues de Titi sont toujours les moins drôles.

 


Najwyższa forma czasowników nieregularnych wygląda tak samo jak w stopniu wyższym. Oczywiście poprzedzamy ją rodzajnikiem określonym:

 

-  Alice et Lili ne sont pas toujours les meilleures amies du monde.

 

-  Le Q.I. de Titi est le pire de tout le pays.


Czas generowania strony: 0.0533s
Pamięć: 3072 kB
Dołączone pliki: 95