MENU

LES ADJECTIFS

W celu ułatwienia nauki języka francuskiego, przygotowaliśmy zbiór zagadnień gramatycznych sprawiających najwięcej trudności. W przystępny sposób tłumaczymy jak wybrać właściwy czas przeszły, jakimi regułami kierować się przy użyciu rodzajnika przed rzeczownikami i wiele innych niejasności.

formularz kontaktowy

1) Najprostsza zasada tworzenia w języku francuskim rodzaju żeńskiego przymiotnika polega na dodaniu końcówki – e do przymiotnika rodzaju męskiego.

 

Oto kilka przykładów:

 

-  Pataud est petit. Alice est petite aussi.

-  Loulou est grand. Lili est une grande fourmi.

 

 

2) W przypadku, gdy przymiotnik kończy się już w rodzaju męskim na – e, to wówczas rodzaj żeński pozostaje taki sam jak rodzaj męski:

 

-  Loulou est sympathique et calme.

-  Lili aussi, elle est sympathique et calme.

 

 

3) Przymiotniki zakończone na – eux, w rodzaju żeńskim zmieniają końcówkę na – euse.

 

-  Titi est amoureux de Lili et d'Alice.

-  Lili est amoureuse de Titi.

 

-  Loulou est un loup paresseux.

-  Coco, l'amie d'Alice est encore plus paresseuse.

 

 

4) Jeżeli przymiotnik w rodzaju męskim jest zakończony na -el, -ul, -il, -eil, to aby utworzyć rodzaj żeński musimy podwoić literkę - l i dodać – e.

 

-  Lili trouve que Pataud est nul.

-  Selon Alice, c'est Lili qui est nulle.

 

-  Loulou est un gentil loup.

-  Lili est gentille aussi.

 

 

5) Gdy kończy się na - if, to w rodzaju żeńskim jego końcówka zmienia się na - ive.

 

-  Titi est très sportif et vif.

-  En revanche, Alice n'est ni sportive ni vive (ni gentille!).

 

 

6) W przypadku gdy przymiotnik kończy się w rodzaju męskim na -ou, to w rodzaju żeńskim jego końcówka zmieni się na – olle.

 

-  Titi est fou de Lili et Lili est folle de Titi.

 

 

7) Jeszcze inną grupę tworzą przymiotniki zakończone w rodzaju męskim na -en lub -on. Rodzaj żeński tworzymy podwajając – n i dodając – e.

 

-  Pataud, cafard italien, habite dans un ancien appartement canadien.

 

-  Eliana, la soeur de Pataud, italienne, habite, elle aussi, dans une ancienne maison canadienne.

8) Przymiotniki z końcówką w rodzaju męskim -eur, w rodzaju żeńskim przyjmują końcówkę: -euse lub -trice.

 

-  Titi est un écureuil menteur.

-  Alice est une abeille menteuse.

 

-  Loulou est un ami protecteur.

-  Pataud porte une carapace protectrice.

 

 

9) Jeżeli przymiotnik w rodzaju męskim kończy się na - et, to w rodzaju żeńskim jego końcówka wygląda następująco: - ette.

 

-  Loulou a un frère cadet.

-  Lili n'a pas de soeur cadette.

 

 

Uwaga na wyjątki:

inquiet – inquiète, secret – secrète, discret – discrète, désuet – désuète, concret – concrète, complet – complète

 

 

10) Natomiast przymiotniki zakończone na -g, w rodzaju żeńskim przyjmą końcówkę – gue.

 

-  Loulou a un long nez.

-  Lili porte une longue robe.

 

 

11) Przymiotniki zakończone w rodzaju męskim na -c, w rodzaju żeńskim ich końcówki przybierają formę – que.

-  Titi et Lili s'embrassent sur un banc public.

-  L'école où va Pataud est publique.

 

 

Jest także kilka wyjątków od tej reguły:

blanc - blanche, grec – grecque, franc – franche, sec - sèche

 


I na koniec trzy przymiotniki, które mają nieregularną formę w rodzaju męskim zaczynającym się od samogłoski lub h niemego oraz nieregularną formę rodzaju żeńskiego:

 

rodzaj męski

rodzaj męski

zaczynający się samogłoską

lub h niemym

rodzaj żeński
beau bel belle
nouveau nouvel nouvelle
vieux vieil vieille

 

   Titi et sa soeur Ginette regardent le nouvel album de famille.

   Titi: Qui est cette belle femme?

   Ginette: C'est notre mère.

   Titi: Et qui sont ces autres personnes?

   Ginette: Le vieil homme, c'est tonton Marco. Et puis, à côté, c'est moi.

   Titi: Et ce petit bébé, qui est-ce? Comme il est laid!

   Ginette: C'est toi, Titi. C'est la première photo de toi.


Czas generowania strony: 0.0361s
Pamięć: 3072 kB
Dołączone pliki: 95